Προσφορές για "Advance Services"

Δεν βρέθηκαν ενεργές προσφορές για "Advance Services". Για να δείτε τις ενεργές προσφορές για Υπηρεσίες κάντε κλικ εδώ.

Advance Services

Η ADVANCE SERVICES είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (απεντομώσεις, τροκτικοκτονίες, απωθήσεις) σε χώρους υγειονομικής και μη υγειονομικής σημασίας σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η απομάκρυνση των παρασίτων είναι μια σπουδαία και πολύ σημαντική διαδικασία υγιεινής που αναβαθμίζει τη ποιότητα ζωής μας και μας διασφαλίζει από κινδύνους. Χρειάζεται άριστη γνώση των παρασίτων και των συνηθειών τους, αλλά και του τρόπου χρήσης των διαφόρων βιοκτόνων σκευασμάτων.

Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας οι εφαρμογές μας επιβλέπονται από υπεύθυνο επιστήμονα και συνοδεύονται από το απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό.

Η Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Παρασίτων (Integrated Pest Management, IPM) συνίσταται στη συνδυασμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μεθόδων για τη διαχείριση των εντόμων και των άλλων ζωικών εχθρών, με την προσήκουσα χρήση σκευασμάτων και άλλων μορφών παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ακολουθώντας το πνεύμα της IPM η επιχείρηση μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της ελέγχει και ενημερώνει για τα τρωτά σημεία των κτιρίων που καλούμαστε να διαχειριστούμε και επιλέγουμε τους καταλληλότερους τρόπους αποκλεισμού των παρασίτων.

Η ADVANCE SERVICES διακατέχεται από περιβαλλοντικές ανησυχίες και οικολογικές ευαισθησίες και προσφέρει τις υπηρεσίες της με στόχο ένα συνδυασμό μέσων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαχείριση και εξάλειψη του πληθυσμού παρασίτων και το παθογόνο φορτίο που αυτά φέρουν, ακολουθώντας τις πιο προηγμένες επιστημονικές τεχνικές και μεθοδολογίες καθώς το οικοσύστημα που μας δίνει ζωή είναι χρέος μας να το προστατεύσουμε.

Οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι 100% ασφαλή για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια, φιλικά προς το περιβάλλον και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εταιρεία μας παρέχει στις επιχειρήσεις τον πληρέστερο φάκελο με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τις εγκρίσεις των φαρμάκων και τα MSDS για κάθε αρμόδιο έλεγχο. Επίσης παρέχουμε πλήρη φάκελο HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση αυτό το πρότυπο.

Πελάτες που μας επιλέγουν:

Κατοικίες

Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ξενοδοχεία

Υπηρεσίες

Βιοτεχνικοί και βιομηχανικοί χώροι

Η Advance Services δραστηριοποιείται με την υπ’ αριθμόν 6454/2018 άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας οι εφαρμογές βιοκτόνων σκευασμάτων απαιτούν επίβλεψη από υπεύθυνο επιστήμονα. Οι εφαρμογές πρέπει να είναι στοχευμένες και να ακολουθείται πιστά η συνιστώμενη δοσολογία και ο κατάλληλος τρόπος εφαρμογής. Την εφαρμογή πρέπει πάντα να συνοδεύει το απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό.

Δημοσθένους 132,
Καλλιθέα
 2114106126, 6936779591